NAHMANIDES

Revista d'Arts, Cultura i Ciència Jueva.

Revista de Arte, Cultura y Ciencia Judia.