Què podem fer per millorar l’assistència als usuaris procedents de països subsaharians?

N Busquets, C Ferrer, M Ortíz, V Remedios, Felipe Ojeda

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


e-Archivos de Ginecología y Obstetrícia. ISSN: 1697-1914