Sobre aquest sistema de publicació

Aquesta revista utilitza l’Open Journal Systems 2.4.3.0, un programari de codi obert per a la gestió i la publicació de revistes que ha estat desenvolupat, impulsat i distribuït lliurement pel Public Knowledge Project sota la Llicència Pública General GNU.

Procés editorial i de publicació de l’OJSServei Integrat d'Obstetrícia i Ginecologia del Vallès Oriental Central i Baix Montseny - ASSIR Granollers