Equip editorial

Editor/a

  1. Dr. Felipe Ojeda, Fundació Hospital Asil Granollers, Universitat Internacional de Catalunya Francesc Ribas s/n 08402 Granollers [email protected], Spain


Servei Integrat d'Obstetrícia i Ginecologia del Vallès Oriental Central i Baix Montseny - ASSIR Granollers