Protocols del SIOG VORCiBM - ASSIR Granollers

Repositiori de documents, protocols, etc generats pel SIOG VORCBM i ASSIR Granollers. Si voleu fer una consulta de documents, aneu a Arxius.

Imatge per a la pàgina inicial de la revista

Vol. 1, Núm. 3 (2015): Tractament Mioma Uterí

Revisió de la patologia per mioma uterí i els seus tractaments.

Sumari

Mioma uterí XML
Felipe Ojeda
Protocol de tractament del mioma uterí amb Esmya. XML
Diversos Autors


Servei Integrat d'Obstetrícia i Ginecologia del Vallès Oriental Central i Baix Montseny - ASSIR Granollers